Co to system ERP (Enterprise Resource Planning)

Trudno dzisiaj wyobrazić jakąkolwiek większą firmę lub przedsiębiorstwo, a zwłaszcza międzynarodową korporację, gdzie stosowanie takich rozwiązań to od lat oczywisty standard, która nie korzystałaby z systemu ERP. Rozwiązanie ukute na początki lat dziewięćdziesiątych XX w. podbiło świat i międzynarodową gospodarkę. Co kryje się pod tym tajemniczym skrótem i jakie zastosowanie mają wykorzystywane w nim narzędzia?

Co to system ERP?

System ERP (od ang. Enterprise Reasource Plannig) to w wolnym tłumaczeniu „Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa”. Jest to narzędzie służące do zarządzania firmą w oparciu o jedną bazę danych, w której gromadzone oraz przetwarzane są informacje na temat bieżącej działalności przedsiębiorstwa. To jedno miejsce, gdzie wszyscy współpracownicy mają łatwy dostęp do zintegrowanych i co najważniejsze aktualnych danych ze wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwala to na płynny i harmonijny przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami/zespołami, a wiele procesów, które dotychczas wymagały sporych nakładów pracy, jest wykonywanych automatycznie przez skrypt oprogramowania.

Zastosowanie systemu ERP

Zastosowanie systemu ERP pozwala więc na uniknięcie takich sytuacji jak: brak jednolitych i aktualnych danych wynikający z braku ich odpowiedniej synchronizacji, utrudniona współpraca pomiędzy poszczególnymi komórkami przedsiębiorstwa, brak automatyzacji procesów o charakterze powtarzalnym oraz konieczność koordynacji przepływu danych i informacji pomiędzy poszczególnymi programami wykorzystywanymi w firmie.

Jak łatwo się więc domyślić, wszystko to na swój pozytywny wpływ na odsetek odnotowywanych błędów popełnianych przez pracowników w trakcie wypełniania przez nich swych codziennych obowiązków i zadań. To natomiast przekłada się bezpośrednio na osiągane przez firmę wyniki i znacznie ogranicza możliwość wystąpienia strat z tytułu błędu ludzkiego. Jednocześnie pozwala też na ograniczenie kosztów zatrudnienia lub skierowanie dodatkowych sił ludzkich do innych zadań, gdyż praca, którą wykonywaliby pracownicy „ręcznie”, zostaje wykonana automatycznie przez system ERP.

Czym jest system ERP

A czy jest system ERP w praktyce? Otóż jest to oprogramowanie, a raczej cały system aplikacji, których zasadniczym celem jest integracja wszystkich procesów mających miejsce w danej firmie. Zamiast osobnych narzędzi dedykowanych do obsługi poszczególnych działów, firma zyskuje rozwiązanie, która pozwala na efektywne zarządzanie oraz monitorowanie wszystkich działań biznesowych, przy pomocy jednego programu. Za pomocą takiego narzędzia tworzy się tzw. interaktywne środowisko przedsiębiorstwa, które wspiera kadrę pracowniczą firmy w analizie oraz zarządzaniu działaniami biznesowymi, powiązanymi z codziennych funkcjonowaniem każdej komórki, jak produkcja, magazyn, sprzedaż, serwis finanse, HR, marketing, strategia rozwoju przedsiębiorstwa, projekty etc.

System ERP pozwala więc na sprawne i optymalne zarządzanie danymi, a przez to umożliwia szybką realizację zamówień, zleceń lub usług, pomaga utrzymać wysoki poziom usług, jak również pozwala na łatwą i pełną kontrolę nad funkcjonowaniem firmy.